بیسکلاتی شکلاتی کلاسیک

بیسکلاتی شکلاتی کلاسیک

اطلاعات محصول:

بیسکاتی شکلاتی کلاسیک ارگرن الهام گرفته از شیرینی پزی سنتی اروپایی و با بهترین مواد تشکیل دهنده بدون گلوتن پخته شده است.

ترکیب مواد اولیه ای که با دقت فراوان انتخاب شده اند و بهترین بیسکاتی پخته شده بدون گلوتن و تخم مرغ و لبنایت را ایجاد کرده است.

-غذایی-بیسکاتی-شکلاتی-کلاسیک بیسکلاتی شکلاتی کلاسیک
-کلاسیک-شکلاتی-بدون-گلوتن بیسکلاتی شکلاتی کلاسیک