غلات صبحانه حلقه ای به همراه کینوآ

غلات صبحانه حلقه ای به همراه کینوآ

غلات صبحانه حلقه ای به طور طبیعی فاقد گلوتن است و تولید شده با ترکیباتی مغذی شامل: برنج، ذرت رسیده، ارزن و ماده غذایی فوق العاده ی کینوآ است.
کینوآ یک ماده غذایی شگفت انگیز است که جز اصلی غذای مردم باستان و بومیان آمریکای مرکزی بوده است.
این گیاه بطور منحصر بفردی برای نیازهای تغذیه ای انسان مناسب است و وجود آن برای یک رژیم غذایی متعادل و سالم ضروری است.

اطلاعات تغذیه ای غلات صبحانه حلقه ای به همراه کینوآ

-تغذیه-ای-غلات-صبحانه-حلقه-ای-به-همراه-کینوآ غلات صبحانه حلقه ای به همراه کینوآ
-صبحانه-به-همراه-کینوآ-بدون-گلوتن غلات صبحانه حلقه ای به همراه کینوآ